Imprint

საიტის საკუთრება:

VIBRAWELL, ბ-ნი Nicolas TRIBOULOT-ის ინდივიდუალური მეწარმე, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს 27 route d'Outrechenais – 73720 QUEIGE. 

სირენის ნომერი
851 828 491

ტელ: +33 (0)4 79 32 52 23

vibrawell@vibrawell.fr

პუბლიკაციის დირექტორი:  ნიკოლას ტრიბულო

განსახლება: infomaniak.com

ვებსაიტის შექმნა: ვებ ჟიულიენის სააგენტო

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

VIBRAWELL იღებს ვალდებულებას, რომ თქვენი მონაცემების შეგროვება და დამუშავება, განხორციელებული საიტიდან https://www.vibrawell.fr, შეესაბამებოდეს მონაცემთა დაცვის ზოგად რეგულაციებს (GDPR) და კომპიუტერული კანონმდებლობას და თავისუფალს.

პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციისთვის გეპატიჟებით გაეცნოთ საიტს: https://www.cnil.fr/

თქვენს მონაცემებს აგროვებს Vibrawell, რომლის ინფორმაცია ზემოთ მოცემულია იურიდიულ შეტყობინებებში.

 

რატომ გამოიყენება ჩემი პერსონალური მონაცემები?

ინფორმაცია, რომელსაც გვაწვდით ვებგვერდზე, გვაძლევს საშუალებას ვუპასუხოთ თქვენს მოთხოვნას და/ან დავამუშავოთ თქვენი შეკვეთა.

 

რა პერსონალური მონაცემები გამოიყენება?

პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება შეგროვდეს საიტზე, ძირითადად გამომცემელმა გამოიყენა თქვენთან ურთიერთობების მართვისთვის და საჭიროების შემთხვევაში მონაცემთა დამუშავებისთვის.

შეგროვებული მონაცემები შემდეგია:
სახელი და გვარი
ფოსტის მისამართი
საფოსტო მისამართი
ტელეფონი

კანონის დებულებების შესაბამისად, ჩვენ ვინახავთ თქვენს მონაცემებს შეზღუდული ვადით 3 წლის განმავლობაში, საიტთან დაკავშირების ბოლო თარიღიდან.

პერსონალური მონაცემები შეიძლება გაზიარებული იყოს მესამე პირებთან ექსკლუზიურად ევროკავშირში, შემდეგ შემთხვევებში:
როდესაც მომხმარებელი ანიჭებს მესამე მხარის ვებსაიტს მის მონაცემებზე წვდომის უფლებას;
როდესაც ვებსაიტი იყენებს სერვისის პროვაიდერების სერვისებს მომხმარებლის მხარდაჭერის, სარეკლამო და გადახდის სერვისების უზრუნველსაყოფად. ამ სერვისის პროვაიდერებს აქვთ შეზღუდული წვდომა მომხმარებლის მონაცემებზე, როგორც ამ სერვისების შესრულების ნაწილი, და აქვთ სახელშეკრულებო ვალდებულება გამოიყენონ ისინი მონაცემთა დაცვის მოქმედი რეგულაციების დებულებების შესაბამისად.პერსონალური ხასიათი;
კანონის მოთხოვნის შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია გადავიტანოთ მონაცემები ჩვენს წინააღმდეგ პრეტენზიებზე პასუხის გასაცემად და ადმინისტრაციული და სამართლებრივი პროცედურების შესასრულებლად;

 

როგორ გამოვიყენო ჩემი წვდომის, მოდიფიკაციის, წინააღმდეგობისა და ჩემი მონაცემების წაშლის უფლება?

თქვენ გაქვთ უფლება შეხვიდეთ, შეცვალოთ, გამოასწოროთ და წაშალოთ თქვენ შესახებ ინფორმაცია. თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ იგი ელექტრონული ფოსტით ან ფოსტით ჩვენი კომპანიის მისამართზე, რომელიც ზემოთ აღინიშნა იურიდიულ შეტყობინებებში;

პირადი მონაცემების დამუშავების უსაფრთხოების და კონფიდენციალურობის ვალდებულების გამო, თქვენი მოთხოვნა შეიძლება დამუშავდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ წარმოადგენთ თქვენს პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, კერძოდ ელექტრონული მოთხოვნის შემთხვევაში თქვენი მოქმედი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სკანირების / ფოტოს გადაღებით. ხელმოწერილი ასლი ფოსტით გაგზავნილი მოთხოვნის შემთხვევაში.

პასუხი გაიგზავნება მოთხოვნის მიღებიდან ერთი თვის განმავლობაში. ეს პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს ორი თვით, თუ ამას მოითხოვს მოთხოვნის სირთულე და / ან მოთხოვნის რაოდენობა.

მონაცემთა დაცვის ოფიცერი, ნიკოლას ტრიბულოტი, თქვენს განკარგულებაშია ნებისმიერი კითხვისთვის, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვასთან. შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მას ნომერზე vibrawell@vibrawell.fr .

 

რაც შეეხება ქუქი-ფაილებს?

იმისათვის, რომ გაიგოთ ყველაფერი ქუქიების შესახებ, გეპატიჟებით ეწვიოთ საიტს: https://www.cnil.fr/

ამ საიტის დათვალიერებით თქვენს მოწყობილობაზე შეიძლება განთავსდეს „ქუქი ფაილები“ ​​იმ კომპანიისგან, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამის საიტზე და/ან მესამე მხარის კომპანიებისგან.

ამ საიტზე პირველი ნავიგაციის დროს გამოჩნდება განმარტებითი ბანერი ქუქიების გამოყენების შესახებ. ამიტომ, დათვალიერების გაგრძელებით, სტუმარი, მომხმარებელი და/ან პერსპექტივა ჩაითვლება, რომ ინფორმირებულია და დაეთანხმა აღნიშნული ქუქიების გამოყენებას. მიცემული თანხმობა ძალაში იქნება ცამეტი თვის განმავლობაში (ქუქი-ფაილების ვადა). მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა გამორთოს ქუქიები ბრაუზერის პარამეტრებიდან.

დამატებითი ინფორმაციისთვის "ქუქიების" გამოყენების, მართვისა და წაშლის შესახებ, ნებისმიერი ტიპის ბრაუზერისთვის, გეპატიჟებით მიმართოთ შემდეგ ბმულს: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

ქუქი -ფაილების საშუალებით შეგროვებული ინფორმაცია არანაირად არ გაძლევთ საშუალებას იდენტიფიცირება მოახდინოთ სახელის მიხედვით. ისინი გამოიყენება ექსკლუზიურად ჩვენივე საჭიროებისთვის, რათა მონიტორინგი გაუწიოს საიტის მოცულობას, ტიპს და ტრაფიკს, გააუმჯობესოს ჩვენი ვებგვერდის ინტერაქტიულობა და შესრულება და ზოგადად გააუმჯობესოს ჩვენი შემოთავაზებული სერვისი.

შემდეგი ნაჭდევები მოცემულია ამ საიტზე:

Google ქუქიები: გამოიყენება საიტის აუდიტორიის გასაზომად და სარეკლამო კამპანიების მონიტორინგისთვის

„სოციალური ქსელის“ ქუქიები: საშუალებას იძლევა, სოციალური ქსელიდან გამომდინარე, მოიწონოთ, გააზიაროთ, კომენტარი გააკეთოთ კონტენტზე Facebook, Google +, Twitter, Instagram ანგარიშით და ა.შ.

WordPress ქუქი - ფაილები ტექნიკური გამოყენებისათვის აუცილებელია საიტის გამართული ფუნქციონირებისათვის (ჩვენების გარჩევადობა, საიტის ოპერაციული სისტემა და ა.

თქვენი შესაძლო უარი ან წაშლა თქვენს ბრაუზერში გარკვეული ქუქიების შესახებ, რომლებიც აუცილებელია საიტის ფუნქციონირებისთვის, სავარაუდოდ, ხელს უშლის წვდომას საიტის გარკვეულ ძირითად სერვისებზე. საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენ უარს ვიტყვით პასუხისმგებლობაზე იმ შედეგებზე, რომლებიც დაკავშირებულია საიტის სერვისების დეგრადირებულ ფუნქციონირებასთან, რაც გამოწვეულია მათი ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი ქუქიების გამოყენების შეუძლებლობის გამო და რომლებზეც თქვენ უარს იტყოდით ან წაშლით.

მესამე მხარის მიერ ქუქი -ფაილების გაცემა და გამოყენება ექვემდებარება ამ მესამე მხარის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გაცნობებთ, თუ რა მიზანს ემსახურება ქუქი -ჩანაწერები, რომლის შესახებაც თქვენ იცით და თქვენს ხელთ არსებული საშუალებები, რათა გააკეთოთ არჩევანი ამ ქუქი -ჩანაწერებთან და მათ შესაბამის გამომცემლებთან დაკავშირებით.

 

რისი დაკავშირება გვსურს თქვენთან?

მომხმარებლებმა შეიძლება მიიღონ კომუნიკაცია ჩვენი საიტიდან, როდესაც ჩვენ გვჭირდება პასუხის გაცემა თხოვნაზე საკონტაქტო ფორმის საშუალებით ან ნებისმიერი შეკვეთისთვის.

 

როგორ დავიცვათ გადაცემული მონაცემები?

ჩვენი ვებ გვერდი დაცულია მოდით დაშიფრულით SSL სერთიფიკატით და იწყება https: //. ვებსაიტის მისამართის გვერდით უნდა გამოჩნდეს პატარა ბოქლომი.

ჩვენი ვებსაიტი განთავსებულია სერვერზე, რომელიც მდებარეობს შვეიცარიაში.

ჩვენ რეგულარულად ვაახლებთ ჩვენს CMS- ს და გაფართოებებს, რომლებიც გამოიყენება შეცდომების ან უსაფრთხოების სისუსტეების გასასწორებლად.

ჩვენს მოწყობილობებს აქვთ უსაფრთხოების მახასიათებლები, რათა დაიცვან ისინი უნებართვო წვდომის მცდელობისგან ან ინფორმაციის დაკარგვისგან.

 

რაც შეეხება გარე ბმულებს პარტნიორ საიტებზე

მომხმარებელს შეუძლია წვდომა იქონიოს ვებგვერდზე არსებული ჰიპერტექსტური ბმულების საშუალებით, იმ პარტნიორების საიტებზე, რომლებიც არ არის დაცული ამ დებულებებით პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით. ამრიგად, მომხმარებელი მოწვეულია შეისწავლოს წესები, რომლებიც გამოიყენება ამ საიტებზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის გამოყენების და გამჟღავნებისათვის.

ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია სხვა საიტებზე ბმულით, მთლიანად მისი გამომცემლის პასუხისმგებლობაა.