დასარტყამი ჯოხი

მარიმბას კონცერტი

 • M2T0RM2T0B
  საშუალო ხისტი - ზედმეტად მძიმე ორმაგი ტონალობის გაუფერულებული შალის თავი + ფიქალის ლურჯი რატანი ან ხის ღერი
  62,00 - 128,00
  საშუალო სიმტკიცე - ზედმეტი ხისტი გააორმაგეთ თავი...
  62,00 - 128,00
 • M2T1RM2T1B
  საშუალო - მძიმე ორმაგი ტონი გაუფერულებული + მეწამული მატყლის თავი რატანი ან ხის ლილვი
  62,00 - 128,00
  საშუალო მძიმე ორმაგი ტონის გაუფერულებული შალის თავი...
  62,00 - 128,00
 • M2T2RM2T2B
  საშუალო რბილი - საშუალო მყარი ორმაგი ტონი გაუფერულებული + მწვანე შალის თავი რატანი ან ხის ღერი
  62,00 - 128,00
  საშუალო რბილი - საშუალო მყარი ორმაგი ტონის თავი...
  62,00 - 128,00
 • M2T3RM2T3B
  რბილი - საშუალო ორმაგი ტონი გაუფერულებული + ლურჯი მატყლის თავი რატანი ან ხის ღერი
  62,00 - 128,00
  რბილი - საშუალო ორმაგი ტონის გაუფერულებული შალის თავი...
  62,00 - 128,00
 • MA2MA2

  MA2

  მძიმე - საშუალო - მუქი მწვანე შალის თავი რატანი ან ხის ლილვი
  60,50 - 125,00

  MA2

  მძიმე - საშუალო - მუქი მწვანე შალის თავი...
  60,50 - 125,00
 • MA4 RMA4 B

  MA4

   საშუალო მწვანე შალის თავი რატანი ან ხის ლილვი
  60,50 - 125,00

  MA4

   საშუალო მწვანე შალის თავი რატანი ან ხის ლილვი
  60,50 - 125,00
 • MB1RMB1B

  MB1

  საშუალო გაუფერულებული შალის თავი რატანი ან ხის სახელური
  60,50 - 125,00

  MB1

  საშუალო გაუფერულებული შალის თავი რატანი ან ხის სახელური
  60,50 - 125,00
 • MB2R

  MB2

  საშუალო რბილი გაუფერულებული მატყლის თავი რატანი ან ხის ლილვი
  60,50 - 125,00

  MB2

  საშუალო რბილი გაუფერულებული შალის თავი რატანი ან...
  60,50 - 125,00
 • MB3R

  MB3

  რბილი გაუფერულებული შალის თავი რატანის ან ხის სახელური
  60,50 - 125,00

  MB3

  რბილი გაუფერულებული შალის თავი რატანის ან ხის სახელური
  60,50 - 125,00
 • ME1 R

  ME1

  მძიმე ნაცრისფერი მატყლის თავი რატანი ან ხის ლილვი
  60,50 - 125,00

  ME1

  მძიმე ნაცრისფერი მატყლის თავი რატანი ან ხის ლილვი
  60,50 - 125,00
 • ME2 R

  ME2

  საშუალო ნაცრისფერი შალის თავი რატანი ან ხის ლილვი
  60,50 - 125,00

  ME2

  საშუალო ნაცრისფერი შალის თავი რატანი ან ხის ლილვი
  60,50 - 125,00
 • ME3 R

  ME3

  საშუალო რბილი ნაცრისფერი მატყლის თავი რატანი ან ხის ლილვი
  60,50 - 125,00

  ME3

  საშუალო რბილი ნაცრისფერი შალის თავი რატანი ან...
  60,50 - 125,00
 • MF1R

  MF1

  საშუალო ლაქებიანი ნაცრისფერი მატყლის თავი რატანი ან ხის ლილვი
  60,50 - 125,00

  MF1

  საშუალო ლაქებიანი ნაცრისფერი მატყლის თავიანი რატანი ან...
  60,50 - 125,00
 • MF2R

  MF2

  საშუალო რბილი ლაქებიანი ნაცრისფერი მატყლის თავი რატანი ან ხის ლილვი
  60,50 - 125,00

  MF2

  საშუალო რბილი ლაქებიანი ნაცრისფერი მატყლის თავი რატანის სახელური...
  60,50 - 125,00
 • MF3R

  MF3

  რბილი ნაცრისფერი მატყლის თავი რატანის ან ხის სახელურით
  60,50 - 125,00

  MF3

  რბილი ლაქებიანი ნაცრისფერი მატყლის თავი რატანი ან...
  60,50 - 125,00