पर्कसन स्टिक

कन्सर्ट जाइलोफोन

 • X0X0

  X0

  X0 R - X0 F - X0 B - अतिरिक्त नरम - 25mm गोलाकार टाउको - कालो रबर -...
  37,00 - 39,00

  X0

  X0 R - X0 F - X0 B...
  37,00 - 39,00
 • X1X1

  X1

  X1 R - X1 F - X1 B - अतिरिक्त कडा गोलाकार टाउको 25mm सेतो delrin rattan, फाइबर ग्लास...
  37,00 - 39,00

  X1

  X1 R - X1 F - X1 B...
  37,00 - 39,00
 • X10

  X10

  X10 R - X10 F - X10 B - कडा गोलाकार टाउको 33/30 मिमी बक्सवुड + छालाको ह्यान्डल रतन,...
  46,00 - 48,00

  X10

  X10 R - X10 F - X10 B...
  46,00 - 48,00
 • X2X2

  X2

  X2 R - X2 F - X2 B - अतिरिक्त हार्ड बल हेड 25mm बक्सवुड शाफ्ट रतन, फाइबर ग्लास...
  37,00 - 39,00

  X2

  X2 R - X2 F - X2 B...
  37,00 - 39,00
 • NY2NY2
  X2-OV R - X2-OV F - X2-OV B - अतिरिक्त कडा ओभल हेड २८/२३ मिमी बक्सवुड रैटन शाफ्ट,...
  37,00 - 39,00
  X2-OV R - X2-OV F - X2-OV B...
  37,00 - 39,00
 • X3X3

  X3

  X3 R - X3 F - X3 B - धेरै कडा गोलाकार टाउको 25mm नीलो रबर रतन शाफ्ट,...
  37,00 - 39,00

  X3

  X3 R - X3 F - X3 B...
  37,00 - 39,00
 • X3-30X3-30
  X3-30 R - X3-30 F - X3-30 B - धेरै कडा गोलाकार टाउको 30mm नीलो रबर रतन शाफ्ट,...
  39,00 - 41,00
  X3-30 R - X3-30 F - X3-30 B...
  39,00 - 41,00
 • X3.5X3.5

  X3S

  X3S R - X3S F - X3S B - हार्ड बल हेड 25mm बैजनी रबर रतन, फाइबर ग्लास...
  37,00 - 39,00

  X3S

  X3S R - X3S F - X3S B...
  37,00 - 39,00
 • X3.5-30X3.5-30
  X3S-30 R - X3S-30 F - X3S-30 B - कडा गोलाकार टाउको 30mm बैजनी रबर रतन, फाइबर ग्लास...
  39,00 - 41,00
  X3S-30 R - X3S-30 F - X3S-30 B...
  39,00 - 41,00
 • X4X4

  X4

  X4 R - X4 F - X4 B - मध्यम गोलाकार टाउको 25mm हरियो रबर रतन शाफ्ट, फाइबर ग्लास...
  37,00 - 39,00

  X4

  X4 R - X4 F - X4 B...
  37,00 - 39,00
 • X4-30X4-30
  X4-30 R - X4-30 F - X4-30 B - मध्यम गोलाकार टाउको 30mm हरियो रबर रतन शाफ्ट, फाइबर ग्लास...
  39,00 - 41,00
  X4-30 R - X4-30 F - X4-30 B...
  39,00 - 41,00
 • X4HX4H

  X4H

  X4H R - X4H F - X4H B - मध्यम कडा गोलाकार टाउको 25mm गाढा हरियो रबर रतन शाफ्ट,...
  37,00 - 39,00

  X4H

  X4H R - X4H F - X4H B...
  37,00 - 39,00
 • X4H-30
  X4H-30 R - X4H-30 F - X4H-30 B - मध्यम कडा गोलाकार टाउको 30mm गाढा हरियो रबर रतन शाफ्ट,...
  39,00 - 41,00
  X4H-30 R - X4H-30 F - X4H-30 B...
  39,00 - 41,00
 • X4,5

  X4S

  X4S R - X4S F - X4S B मध्यम नरम गोलाकार टाउको २५ मिमी हरियो रबर रतन, फाइबर ग्लास...
  37,00 - 39,00

  X4S

  X4S R - X4S F - X4S B...
  37,00 - 39,00
 • X4,5-30
  X4S-30 R - X4S-30 F - X4S-30 B - मध्यम नरम गोलाकार टाउको 30mm हरियो रबर रतन शाफ्ट,...
  39,00 - 41,00
  X4S-30 R - X4S-30 F - X4S-30 B...
  39,00 - 41,00
 • X5X5

  X5

  X5 R - X5 F - X5 B - नरम गोलाकार टाउको 25mm रातो रबर रतन शाफ्ट, फाइबर ग्लास...
  37,00 - 39,00

  X5

  X5 R - X5 F - X5 B...
  37,00 - 39,00