पर्कसन स्टिक

Xylophone Glockenspiel

 • EX0

  EX0

   अतिरिक्त नरम गोलाकार टाउको - कालो रबर काठको ह्यान्डल

  EX0

   अतिरिक्त नरम गोलाकार टाउको - कालो रबर...
 • EX1

  EX1

   अतिरिक्त कडा गोलाकार टाउको - सेतो delrin काठ शाफ्ट

  EX1

   अतिरिक्त कडा गोलाकार टाउको - सेतो delrin...
 • EX2

  EX2

   अतिरिक्त कडा गोलाकार टाउको - काठ (बक्सवुड) काठको ह्यान्डल

  EX2

   अतिरिक्त कडा गोलाकार टाउको - काठ (बक्सवुड) ह्यान्डल...
 • EX3

  EX3

   कडा गोलाकार टाउको - नीलो रबर काठको ह्यान्डल

  EX3

   कडा गोलाकार टाउको - नीलो रबर काठको ह्यान्डल
 • EX4

  EX4

   मध्यम गोलाकार टाउको - हरियो रबर काठको ह्यान्डल

  EX4

   मध्यम गोलाकार टाउको - हरियो रबर काठको ह्यान्डल
 • EX5

  EX5

   नरम गोलाकार टाउको - रातो रबर काठको ह्यान्डल

  EX5

   नरम गोलाकार टाउको - रातो रबर काठको ह्यान्डल
 • X11

  X11

  X11 F - अतिरिक्त कडा गोलाकार हेड 16.5mm कालो ड्युरोप्लास्ट फाइबरग्लास शाफ्ट

  X11

  X11 F - अतिरिक्त कडा गोलाकार टाउको 16.5mm...
 • X12X12

  X12

  X12 R - X12 F - X12 B - अतिरिक्त कडा गोलाकार टाउको 20mm कालो डुरोप्लास्ट रतन शाफ्ट,...
  37,00 - 39,00

  X12

  X12 R - X12 F - X12 B...
  37,00 - 39,00
 • X13X13

  X13

  X13 R - X13 F - X13 B - अतिरिक्त कडा गोलाकार टाउको 25mm कालो डुरोप्लास्ट रतन शाफ्ट,...
  37,00 - 39,00

  X13

  X13 R - X13 F - X13 B...
  37,00 - 39,00
 • X14X14

  X14

  X14 R - X14 B - अतिरिक्त कडा बल हेड 30mm कालो डुरोप्लास्ट रतन वा काठको शाफ्ट
  37,00 - 39,00

  X14

  X14 R - X14 B - अतिरिक्त कडा...
  37,00 - 39,00
 • X6X6

  X6

  X6 R - X6 B - अतिरिक्त कडा गोलाकार टाउको 15mm ब्रास शाफ्ट: रतन वा काठ
  37,00 - 39,00

  X6

  X6 R - X6 B - अतिरिक्त कडा...
  37,00 - 39,00