पर्कसन स्टिक

दिशा

के तपाईलाई थाहा छ संसारमा 4% कन्डक्टर मात्र महिला छन्?
हामीले यहाँ रोहेमाबाट धेरै पूर्ण दायरा प्रस्ताव गर्न रोजेका छौं, जहाँ प्रत्येक मोडेलले प्रसिद्ध संगीतकारको नाम राख्छ। घुँडाहरू कर्क वा काठबाट बनेका हुन्छन्, र रड, जसमा प्रत्येक संगीतकारले आफ्नो नजर ठीक गर्नुपर्छ, चित्रित काठ, फाइबरग्लास वा कार्बनबाट बनेको हुन्छ। यी उत्पादनहरूमा प्रस्ताव गरिएको व्यक्तिगत उत्कीर्णनको फाइदा लिनुहोस्!