पर्कसन स्टिक

रोहेमा मार्च गर्दै

 • RMG1
  गोंग मालेट नरम बेलनाकार टाउको सिंथेटिक भेडाको छाला काठको ह्यान्डल
  गोंग मालेट नरम सिलिन्डर हेड सिंथेटिक भेडाको छाला...
 • RMGC1
  Rohema अतिरिक्त कडा बेलनाकार हेड खैरो काठको ह्यान्डल महसुस भयो
  रोहेमा अतिरिक्त कडा सिलिन्डर हेड ग्रे फेल्ट आस्तीन...
 • RMGC2
  रोहेमा नरम बेलनाकार टाउको सेतो सिंथेटिक भेडाको छाला काठको ह्यान्डल
  रोहेमा नरम सिलिन्डर हेड सेतो सिंथेटिक भेडाको छाला...
 • RMGC3RMGC3
  रोहेमा मध्यम बेलनाकार टाउको खैरो छालाको काठको ह्यान्डल
  रोहेमा मध्यम बेलनाकार टाउको खैरो छालाको काठको ह्यान्डल
 • RMGC4
  मार्चिङ र बास कडा बेलनाकार टाउको सेतो घने अनुभूति एल्युमिनियम शाफ्ट
  मार्चिङ र बास कडा बेलनाकार टाउको बाक्लो महसुस भयो...
 • RMGC6
  मार्चिङ र बास हार्ड सिलिन्डर हेड सेतो घने महसुस एल्युमिनियम / काठ शाफ्ट
  मार्चिङ र बास कडा बेलनाकार टाउको बाक्लो महसुस भयो...
 • RMT2
  मार्चिङ र बास हार्ड सिलिन्डर हेड सेतो घने लचिलो सिंथेटिक शाफ्ट महसुस भयो
  मार्चिङ र बास कडा बेलनाकार टाउको बाक्लो महसुस भयो...
 • RMT3
  मार्चिङ र बास कडा गोलाकार सिलिन्डर हेड घने सेतो अनुभूति एल्युमिनियम शाफ्ट
  मार्चिङ र बास कडा गोलाकार बेलनाकार टाउको महसुस भयो...
 • RMT4
  मार्चिङ र बास कडा बेलनाकार टाउको सेतो घने अनुभूति एल्युमिनियम शाफ्ट
  मार्चिङ र बास कडा बेलनाकार टाउको बाक्लो महसुस भयो...
 • RMT5
  मार्चिङ र बास कडा गोलाकार टाउको सेतो घने अनुभूति एल्युमिनियम शाफ्ट
  मार्चिङ र बास हार्ड बल हेड बाक्लो महसुस भयो...